Home | dewoonwijk.nl

Badkamer renoveren in 1 dag

Eén van onze primaire levensvoorwaarden is een dak boven je hoofd. Indien je in de gelukkige omstandigheid bent een eigen huis te bezitten, dan is er geen twijfel wie verantwoordelijk is voor elke verandering, renovatie of verbouwing die je toepast, dat ben je namelijk zelf….

Zeventig woningen gasloos in Soest

Woningcorporatie Portaal is begonnen met de renovatie van 70 woningen in Soest. Hierbij wordt een compleet pakket aan energiebesparende maatregelen genomen. De woningen zullen allemaal van het gas worden afgesloten. Energiebesparing Een aantal energiezuinige installaties in combinatie met een verbetering van de isolatie moet het…

Onderhoud met minimale overlast

Het op orde houden van de woning is niet alleen noodzakelijk, het is zelfs verplicht. Niet alleen is een woningcoöperatie verantwoordelijk voor het onderhoud van hun huurwoningen, ook de particuliere eigenaar van een huis moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de woning op…

Meer onveilige balkons portiekflats ontdekt

In heel Nederland zijn recentelijk onveilige balkons en galerijen ontdekt. Eigenaren waren verplicht om onderzoek te doen zodat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat. In het Bouwbesluit werd opgenomen dat onderzoek moest worden gedaan naar de staat van galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of…